Акыркы кулактандыруулар

Академический календарь

Уважаемые студенты ЦДО! 

Для того, чтобы узнать сроки прохождения Учебной сессии, сдачи ТМК1, ТМК2 и итоговой (экзаменационной) сессии см. Академической календарь. 

Академиалык карыздарды аныктоо

ДБбБнун урматуу студенттери көңүл бургула!

              1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4-5 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган бардык студенттер тез арада ДБбБ деканатына келип академиалык карыздарды, окуунун акысын тактап жана 2020 жылдын 15 сентябрына чейин толоп кетишиниздер керек

       Арыз жазбаган жана акысын төлөбөгөн студенттер окуудан сыртка чыгарылат

ОКУУ АКЫСЫ

ДБбБнун  бардык студенттери  көңүл бургула!
Окуу акысын банк аркылуу төмөнкү формада төлөсүңүздөр болот


Продление сроков сдачи академических задолженностей и академических разниц!

Уважаемые студенты ЦДО!
2,3,4,5 (бакалавриат), 2,3,4,5 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование! 

Студенты, оплатившие кредиты и написавшие заявления, но не успевшие сдать академические задолженности и академические разницы с 1 августа по 31 августа 2020 года, для Вас будет продлен срок их сдачи с 15 сентября по 18 октября 2020 года.

Сдача академических задолженностей и академической разницы

Уважаемые студенты ЦДО!
1,2,3,4 (бакалавриат), 2,3,4 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование! 

Студентам, оплатившим кредиты и написавшим заявленияс 1 августа по 31 августа 2020 года будет открыт доступ для сдачи академических задолженностей и академической разницы.


Вниманию студентов 5 курса!

График онлайн обзорных лекций/консультаций,   сдачи онлайн  Государственного  экзамена по специальности и

онлайн защиты  Выпускных квалификационных работ смотреть здесь.


ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СЫНАК СЕССИЯНЫ КАЙРАДАН ТАПШЫРУУ (2, 4, 6, 8 СЕМЕСТРЛАР)

ДБбБунун урматтуу студенттери!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет 2020- жылдын 14 – июнуна чейин  сиздерге кайрадан экзамендерди тапшыруу үчүн  мүмкүнчүлүк узартылды.

Ошондуктан сиздер учурдагы 2 модулдук текшерүүнү (УМТ2) жана жыйынтык сессияны 14- июньга чейин портал менен тапшырсаңыздар болот жана сиздер жыйынтыктоочу сессияны дистанттык түрдө ташыра аласыздар.

Экзаменди кантип тапшыруу Инструкциясын бул жерден көрө аласыздар

Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы боюнча сиздер мугалимдер менен кошумча байланыша аласыздар


ДБбБнун студенттери көңүл бургула!

2020 жылдын 8 июнан  сиздерде окуу, окуу-таану жана ишкерлик  практикасы башталат. Ошондуктан сиздер тиешелүү кафедра менен дистант түрүндө байланышка чыгып  практиканы кантип  өтүү боюнча нускама алышыныздар керек.


ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СЫНАК СЕССИЯНЫ КАЙРАДАН ТАПШЫРУУ (2, 4, 6, 8 СЕМЕСТРЛАР)

ДБбБунун урматтуу студенттери!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет 2020- жылдын 18 – майдан  6 – июньга чейин  сиздерге кайрадан экзамендерди тапшыруу үчүн  мүмкүнчүлүк берилет.

Ошондуктан сиздер учурдагы 1 модулдук текшерүүнү (УМТ1) 18- майдан 27- майга чейин жана учурдагы 2 модулдук текшерүүнү (УМТ2) жана жыйынтык сессия 28- майдан 6- июньга чейин портал менен тапшырсаңыздар болот жана сиздер жыйынтыктоочу сессияны дистанттык түрдө ташыра аласыздар.

Экзаменди кантип тапшыруу Инструкциясын бул жерден көрө аласыздар

Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы боюнча сиздер мугалимдер менен кошумча байланыша аласыздар


Академиялык карызды тастыктоо

5-курс студенттерини көңүл бургула!

        ДБбБ деканаты 5-курстун студенттерине   эскертет, 1 академиялык карыздары бар жана окуунун акысын төлөбөгөн студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт. Ошондуктан сиздер менен   тез ДБбБнун деканатына келип  арада деканатка келип такташыныздар керек. Карыздары бар студенттердин тизмесин бул жердек коро аласыздар