Акыркы кулактандыруулар

Собрание для студентов ЦДО!

 Уважаемые студенты!

      поступившие на заочное обучение

(после школы, техникума, на второе высшее образование)

26-го сентября 2022 года в 10:00 часов

для Вас будет проводиться общее собрание студентов в режиме offline (традиционном формате) в главном корпусе в актовом зале

Явка обязательна!

Тел: 0 312 54 06 54

ЖАЙКЫ ПРАКТИКА

Урматтуу 1,2,3 жана 4-курстун студенттери!

19.09.2022 – 23.09.2022ге чейин окуу жана өндүрүштүк практика боюнча отчетторду кабыл алынат. Ушуга байланыштуу, сиз өндүрүштүк практикадан өтүү боюнча отчетторду бөлүмгө (кафедра) алып барышыңыз керек.

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

Урматтуу студенттер!

ДБбБ 1, 2,3,4 курстагы (бакалавр), 2,3,4 (колледжден кийин тапшырган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

кредит төлөгөн жана академиялык карыздарына арыз жазган студенттерге 2022 жылдын 1 августунан 31 августтуна чейин карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат.

АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАКТЫН ЖАНА БУТУРУУ КВАЛИФИКАЦИЯСЫНЫН ИШИН КОРГОО ГРАФИГИ

Урматтуу 5-6-курстун студенттери!

Адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын жана  бутуруу квалификациялык иштерди коргоонун графигин бул жерден коро аласыздар

2-КУРСТУН СТУДЕНТТЕРИ УЧУН «КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ», «КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» жана «КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ» боюнча мамлекеттик эказамен тапшыруу

Вниманию студентов 2-го курса  ЦДО!

Список студентов 2-го курса допущенных на междисциплинарный Государственный экзамен по дисциплинам  «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана» 24 июня 2022года  в 08:30 смотреть здесь

«КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ», «КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» жана «КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ» боюнча мамлекеттик эказамен тапшыруу

Уважаемые студенты 2-го курса  ЦДО!

24 июня 2022года  в 08:30 у Вас будет проводиться междисциплинарный Государственный экзамен по дисциплинам  «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана». Cдача Государственного экзамена будет проводиться очно в КГУСТА им.Н.Исанова , поэтому явка обязательна!  При себе иметь паспорт и зачетную книжку!

График обзорной лекции сдачи Государственного экзамена  можете смотреть здесь

Перечень вопросов для подготовки на Государственный экзамен  смотреть здесь

Обзорная видео лекция по Истрии Кыргызстана Можете смотреть здесь

Обзорная видео лекция по Географии Кыргызстана можете смотреть здесь

Обзорная видео лекция по Кыргызскому языку и литературы можете смотреть здесь

К Госэкзамену будут допущены студенты не имеющие финансовой и академической задолженности. А так же студенты находящиеся в Кыргызстане должны обязательно пройти регистрацию о явке на Госэкзамен в деканате ЦДО.

5-КУРСтун СТУДЕНТТЕРИНИН КВАЛИФИКАЦИЯГА ЧЕЙИНКИ ПРАКТИКАСЫ БОЮНЧА ОТЧЁТТОРДУ ТАПШЫРУУНУН ЫРАТТАМААСЫ!

Урматтуу 5-курстун студенттери!

Сиздерде 2022-жылдын 30-май айындан квалификацияга чейинки практика боюнча отчетторду кабыл алуу башталат. Бул жерден квалификацияга чейинки практиканын ыраттамаасын көрө аласыздар, же тармактык жана бетме-бет консультациялардын графиги менен тиешелүү кафедрага кайрылсаңыздар болот.

Жазгы сынак сессиясы

2022-жылдын 16- майынан 28-маына чейин ДБбБнун деканаты сиздерге экзамендик сессия баштала тургандыгын билдирет. Кыргыз Республикасында болгон студенттер үчүн экзамендик сессия расписанияына ылайык КМКТАУда ofline режиминде өткөрүлөт, ал эми Кыргыз Республикасынан тышкары жургон студенттер үчүн экзамендик сессия тапшыруу үчүн on-line режиминде расписания аркылуу кирүү керек