Акыркы кулактандыруулар

ЖАЙКЫ ПРАКТИКА ЖАНА КУРСТУК ДОЛБООРлорду (ИШтерди) ТАПШЫРУУ

ДБбБ урматуу 5-курстун студенттери!

2021-жылдын 1-февралинан 2021-жылдын 27-мартына чейин сиздерге жайкы практика  жана курстук долбоор (иш) боюнча карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

Урматтуу студенттер!

ДБбБ 1, 2,3,4 курстагы (бакалавр), 2,3,4 (колледжден кийин тапшырган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

1 февралга чейин кредит төлөгөн жана академиялык карыздарына арыз жазган студенттерге 2021 жылдын 15февралдан  27 мартка чейин  карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат.

1 февралдан кийин арыз жазган студенттерге 2021 жылдын август айында карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат

СЫНАК СЕСИЯСЫНЫН ЖҮГҮРТМӨСҮН КӨРҮҮ

Урматтуу студенттер, сынак сессиясынын жүгүртмөсүн компьютерден “Opera” браузеринен көрө аласыздар.

Урматтуу ДБбБнун 1-4 КУРСУНУН СТУДЕНТТЕРИ!

Сиздер үчүн 08.02.2021 – 26.02.2021 онлайн окутуу сессиясы болот. Онлайн режиминдеги окутуу сессиясына катышуу үчүн расписания жана төмөнкү шилтеме аркылуу кирүү керек. Ошондой эле, мугалимдер менен Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланышсаңыздар болот. ДБбБнун деканаты сабакка катышуучулардын эсебин жүргүзөт.

Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын 01-февралынан  2021- жылдын 14-февралына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жазгы  семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет.  (Академиялык календарды бул жерден көрө аласыздар)

Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

Сиздер үчүн 25.01.2021 29.01.2021 онлайн окутуу сессиясы болот. Онлайн режиминдеги окутуу сессиясына катышуу үчүн расписания жана төмөнкү шилтеме аркылуу кирүү керек. Ошондой эле, мугалимдер менен Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланышсаңыздар болот. ДБбБнун деканаты сабакка катышуучулардын эсебин жүргүзөт.

Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

Төмөндө көрсөтүлгөн студенттерден академиялык айырмачылыктарды аныктоо үчүн ДБбБна кайрылышыңыздарды суранабыз

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СЫНАК СЕССИЯСЫ

ДБбБунун урматтуу студенттери!

        Сиздерге  2021- жылдын 04 –январынан 10 -январына чейин   жыйынтыктоочу сынак сессиясы online режиминде узартылат.

Жыйынтыктоочу сессияны online режиминде тапшырыш үчүн сиздер  Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланыша аласыздар