Акыркы кулактандыруулар

Вниманию студентов 5 курса!

График онлайн обзорных лекций/консультаций,   сдачи онлайн  Государственного  экзамена по специальности и

онлайн защиты  Выпускных квалификационных работ смотреть здесь.


ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СЫНАК СЕССИЯНЫ КАЙРАДАН ТАПШЫРУУ (2, 4, 6, 8 СЕМЕСТРЛАР)

ДБбБунун урматтуу студенттери!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет 2020- жылдын 14 – июнуна чейин  сиздерге кайрадан экзамендерди тапшыруу үчүн  мүмкүнчүлүк узартылды.

Ошондуктан сиздер учурдагы 2 модулдук текшерүүнү (УМТ2) жана жыйынтык сессияны 14- июньга чейин портал менен тапшырсаңыздар болот жана сиздер жыйынтыктоочу сессияны дистанттык түрдө ташыра аласыздар.

Экзаменди кантип тапшыруу Инструкциясын бул жерден көрө аласыздар

Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы боюнча сиздер мугалимдер менен кошумча байланыша аласыздар


ДБбБнун студенттери көңүл бургула!

2020 жылдын 8 июнан  сиздерде окуу, окуу-таану жана ишкерлик  практикасы башталат. Ошондуктан сиздер тиешелүү кафедра менен дистант түрүндө байланышка чыгып  практиканы кантип  өтүү боюнча нускама алышыныздар керек.


ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СЫНАК СЕССИЯНЫ КАЙРАДАН ТАПШЫРУУ (2, 4, 6, 8 СЕМЕСТРЛАР)

ДБбБунун урматтуу студенттери!

     ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет 2020- жылдын 18 – майдан  6 – июньга чейин  сиздерге кайрадан экзамендерди тапшыруу үчүн  мүмкүнчүлүк берилет.

Ошондуктан сиздер учурдагы 1 модулдук текшерүүнү (УМТ1) 18- майдан 27- майга чейин жана учурдагы 2 модулдук текшерүүнү (УМТ2) жана жыйынтык сессия 28- майдан 6- июньга чейин портал менен тапшырсаңыздар болот жана сиздер жыйынтыктоочу сессияны дистанттык түрдө ташыра аласыздар.

Экзаменди кантип тапшыруу Инструкциясын бул жерден көрө аласыздар

Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы боюнча сиздер мугалимдер менен кошумча байланыша аласыздар


Академиялык карызды тастыктоо

5-курс студенттерини көңүл бургула!

        ДБбБ деканаты 5-курстун студенттерине   эскертет, 1 академиялык карыздары бар жана окуунун акысын төлөбөгөн студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт. Ошондуктан сиздер менен   тез ДБбБнун деканатына келип  арада деканатка келип такташыныздар керек. Карыздары бар студенттердин тизмесин бул жердек коро аласыздар


Окуудан сыртка чыгаруу билдирүүсү 5 курс

ДБбБнун 5-курсунун студенттерин академиялык жана каржы карыздары боюнча окуудан сыртка чыгаруу билдирүүсүн бул жерден көрө аласыздар


Жыйынтыктоочу сынак сессиясы

ДБбБунун 1, 2, 3, 4- курсунун урматтуу студенттери!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет 2020- жылдын 4 – майынан 2020- жылдын 16 – майына чейин сиздерге жыйынтыктоочу сынак сессиясы өткөрүлөт .

Сиздер жыйынтыктоочу сессияны дистанттык түрдө ташыра аласыздар. Экзамендик ырааттамасын бул жерден: 

1 курс заочно-бакалавр

2 курс заочно-бакалавр

2 курс заочно-экспериментальный

3 курс заочно-бакалавр

3 курс заочно-экспериментальный

4 курс заочно-бакалавр

4 курс заочно-экспериментальный

көрө аласыздар.

Экзаменди кантип тапшыруу Инструкциясын бул жерден көрө аласыздар

Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы боюнча сиздер мугалимдер менен кошумча байланыша аласыздар


ОКУУ АКЫСЫ

ДБбБнун  бардык студенттери  көңүл бургула!
5-курс студенттери үчүн өзгөчө көңүл!

Окуу акысын банк аркылуу төмөнкү формада төлөсүңүздөр болот


Учурдагы модулдук текшерүү 2 (УМТ 2)

ДБбБ 1-курстан 4-курска чейинки студенттери көңүл бургула!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет, 2020- жылдын 20 -марттан 3-майга чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 2 (УМТ2) жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет


Жыйынтыктоочу сынак сессиясы (5 курс) узартуу

Урматтуу 5 курстун студенттери!

Карантин иш-чараларына байланыштуу, сиздер үчүн (TMK2) 2-модулу жана жыйынтыктоочу (сынак) сессиялары, курстук иштер (долбоорлор) жана окутуу, өндүрүштүк тажрыйбасы 2020-жылдын 30-апрелине чейин узартылды.

 

Жыйынтыктоочу (сынак) сессияны, Н.Исанов атындагы КМКТАУне келбей, AVN билим берүү порталы аркылуу  алыстан  экзамендердин графигинен тышкары тапшыра аласыздар. Тармакта өз ара аракеттенүү графиги жана бетме-бет консультация боюнча мугалимдер менен байланышсаңыздар болот


Loading...