Дистанттык билим берүү

Дистанттык билим берүү –  толугу менен же жарым-жартылай компьютер пайдалануу жана байланыш технологиялардын каражаттардын жардамы менен жүргүзүлөт. Студент окутуучудан, окуу куралдан, жана / же билим берүү ресурстан аралыкта жайгашкан.

Дистанттык билим берүү – бул окуу процессинде аралыктагы билим берүү технологияларын, алардын түрлөрүн, методдорун жана окутуунун каражаттарын басымдуу колдонуу, ошондой эле  Интернет түйүнүнүн маалыматтарын жана билим берүү массивдерин  пайдалануу менен жүргүзөт.

 

Интернеттен сырткары популярдуу технология болуп  «университеттик телепорт — спутник — студенттин спутниктик антеннасы — телевизор» системасы эсептелет, ал аркылуу студенттер бири-бирине билим берүү контенттерин (электрондук жана окуу китептерди, лекциялык видеокурстарды, видеосеминарларды  ж.б.) жөнөтө алышмакчы. Аталган технология интерактивдүү: студенттер реалдуу режимде тестирлөөдөн өтүшөт,  окутуучудан консультация алышат ж.б.