Chrome браузери жана Opera браузери убактылуу жеткиликсиз.

Учурдагы 1-модулдук текшерүү (УМТ1) жана 2-модулдук текшерүү (УМТ2) модулдарынан өтүү үчүн
Firefox браузерин жүктөп алышыңыз керек, анткени Chrome браузери жана Opera браузери убактылуу жеткиликсиз.