КУРУЛУШ БАГЫТЫ ҮЧҮН АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК

Урматтуу 5-6-курстун студенттери!

“Курулуш” багыты боюнча студенттер үчүн төмөнкү топтор, ПГСз(б)-1-16, ПГСз(э)-1-17, AДз(б)-1-16, AДз(э)-1-17, TВз(б)-1-16,ВВз(б)-1-16, ПСКз(б)-1-16, ОПУЖДз(б)-1-16, Вз-1-15, СЖДМТТз(э)-1-16, тиешелүү райондогу электр энергиясынын өчүрүлүшүнө байланыштуу, Ата Мекен тарыхы боюнча Мамлекеттик экзаменди тапшыруу 2021-жылдын 17-майынан 22-майына жылдырылды. Экзамендин тапшыруу ырааттамасын бул жерден көрө аласынар