СЕРЕПТИК ЛЕКЦИЯСЫНЫН ЖАНА АДИСТИК БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАКТЫН ЫРААТТАМАЛАРЫ

Урматтуу 5-курсунун студенттери көңул бургула!

Серептик лекциясынын жана адистик боюнча  Мамлекеттик сынактын  ырааттамаларын  бул жерден көрө аласыздар