5-КУРСтун СТУДЕНТТЕРИНИН КВАЛИФИКАЦИЯГА ЧЕЙИНКИ ПРАКТИКАСЫ БОЮНЧА ОТЧЁТТОРДУ ТАПШЫРУУНУН ЫРАТТАМААСЫ!

Урматтуу 5-курстун студенттери!

Сиздерде 2022-жылдын 30-май айындан квалификацияга чейинки практика боюнча отчетторду кабыл алуу башталат. Бул жерден квалификацияга чейинки практиканын ыраттамаасын көрө аласыздар, же тармактык жана бетме-бет консультациялардын графиги менен тиешелүү кафедрага кайрылсаңыздар болот.