ДБбБнун студенттери көңүл бургула!

Дистанттык билим берүү борборунун төмөнкү студенттерин 20.11.2019-ж Кыргызстан тарыхы боюнча Мамлекеттик сынакка киргизүү тизмесин бул жерден көрө аласыздар