ОКУУ АКЫСЫ

ДБбБнун  бардык студенттери  көңүл бургула!
5-курс студенттери үчүн өзгөчө көңүл!

Окуу акысын банк аркылуу төмөнкү формада төлөсүңүздөр болот