АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАККА ДАЯРДОО ИНСТРУКТАЖЫ

Урматтуу ДБбБнун 5-курсунун студенттери!

2021-жылдын 15-майында, саат 11.30да Ата Мекен тарыхы боюнча Мамлекеттик сынакка тапшырууга даярдануу боюнча on-line  инструктажы  өткөрүлөт.

Инструктажга бул шилтеме аркылуу кирсеңер болот