Окуудан сыртка чыгаруу билдирүүсү 5 курс

ДБбБнун 5-курсунун студенттерин академиялык жана каржы карыздары боюнча окуудан сыртка чыгаруу билдирүүсүн бул жерден көрө аласыздар