Сынак сессиясынын жүгүртмөсү

Сынак сессиясын тапшыруу үүчүн ссыдка аркылуу кириниздер

1 курс заочно-бакалавр

2 курс заочно-бакалавр

2 курс заочно-экспериментальный

3 курс заочно-бакалавр

3 курс заочно-экспериментальный

4 курс заочно-бакалавр

4 курс заочно-экспериментальный