Сынак сессиясынын жүгүртмөсү

Сынак сессиясын тапшыруу үүчүн КР жашаган студенттер расписания боюнча келип ташыруунуздар керек, КР тышкары жашаган студенттер ссыдка аркылуу кириниздер

1-курс заочно-бакалавр

1-курс заочно-бакалавр Узбекистан жарандары учун

2-курс заочно-бакалавр

2-курс заочно-экспериментальный

3-курс заочно-бакалавр

3- курс заочно-экспериментальный

4-курс заочно-бакалавр

4-куря заочно-экспериментальный

5-курс заочно-бакалавр

5-курс заочно-экспериментальный