Академиялык карызды тастыктоо

5-курс студенттерини көңүл бургула!

        ДБбБ деканаты 5-курстун студенттерине   эскертет, 1 академиялык карыздары бар жана окуунун акысын төлөбөгөн студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт. Ошондуктан сиздер менен   тез ДБбБнун деканатына келип  арада деканатка келип такташыныздар керек. Карыздары бар студенттердин тизмесин бул жердек коро аласыздар