Академиялык айрымаларды жана карызды тастыктоо

5-курс студенттерини көңүл бургула!

        ДБбБ деканаты 5-курстун студенттерине   эскертет, 1 академиялык карыздары бар жана окуунун акысын төлөбөгөн студенттер Мамлекеттик сынакка киргизилбейт. Ошондуктан сиздер тез арада ДБбБнун деканатына келип карыздарды такташыныздар керек.