АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

Урматтуу студенттер!

ДБбБ 1, 2,3,4 курстагы (бакалавр), 2,3,4 (колледжден кийин тапшырган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

кредит төлөгөн жана академиялык карыздарына арыз жазган студенттерге 2021 жылдын 1 августунан 31 августтуна чейин карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат.