АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

Урматтуу студенттер!

ДБбБнун 1, 2,3,4,5 курстагы (бакалавр), 2,3,4,5 (колледжден кийин тапшырган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттери!

кредит төлөгөн жана академиялык карыздарына арыз жазган студенттерге 2022 жылдын 27 мартына чейин карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат.