Академиялык карыздарды жана академиялык айырмаларды тапшыруу

ДБбБнун урматуу студенттери!
1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер!

Кредит төлөгөн жана арыз жазган студенттерге 2019- жылдын 1- августунан 31августуна чейин академиялык карыздарды жана академиялык айырмаларды тапшырууга мүмкүнчүлүк ачылат.