ДБбБ студенттери көңүл бургула!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2022- жылдын  28 –марттан 10- апрелге чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жазгы семестрга (I I жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет