Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын 01-февралынан  2021- жылдын 14-февралына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жазгы  семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет.  (Академиялык календарды бул жерден көрө аласыздар)