Урматтуу ДБбБнун 1-4 КУРСУНУН СТУДЕНТТЕРИ!

Сиздер үчүн 08.02.2021 – 26.02.2021 онлайн окутуу сессиясы болот. Онлайн режиминдеги окутуу сессиясына катышуу үчүн расписания жана төмөнкү шилтеме аркылуу кирүү керек. Ошондой эле, мугалимдер менен Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланышсаңыздар болот. ДБбБнун деканаты сабакка катышуучулардын эсебин жүргүзөт.