УЧЕБНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Урматтуу  ПГСз(б)-1-19,   АДз(б)-1-19,  ТВз(б)-1-19, ВВз(б)-1-19, ГДЗз(б)-1-19, ГДЗз(э)-1-20 группаларынын студенттери сиздер учун  2021жылдын 14 июнунан 26 июнуна чейин окуу-геодезиялык практикасы отулот бул жерден кафедра менен байланыша аласыздар

ПГСз(б)-1-20 группасынын студенттерине 2021жылдын 7-июнунан 19-июнуна чейин окуу-геодезиялык практикасы отулот бул жерден кафедра менен байланыша аласыздар