Жыйынтыктоочу сынак сессиясы

ДБбБунун 1, 2, 3, 4- курсунун урматтуу студенттери!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет 2020- жылдын 4 – майынан 2020- жылдын 16 – майына чейин сиздерге жыйынтыктоочу сынак сессиясы өткөрүлөт .

Сиздер жыйынтыктоочу сессияны дистанттык түрдө ташыра аласыздар. Экзамендик ырааттамасын бул жерден: 

1 курс заочно-бакалавр

2 курс заочно-бакалавр

2 курс заочно-экспериментальный

3 курс заочно-бакалавр

3 курс заочно-экспериментальный

4 курс заочно-бакалавр

4 курс заочно-экспериментальный

көрө аласыздар.

Экзаменди кантип тапшыруу Инструкциясын бул жерден көрө аласыздар

Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы боюнча сиздер мугалимдер менен кошумча байланыша аласыздар