Билдирүүлөр/Буйруктар

2019-2020 окуу жылы:

ДБбБнун 5-курсунун студенттерин академиялык жана каржы карыздары боюнча окуудан сыртка чыгаруу билдирүүсүн бул жерден көрө аласыздар – 

ДБбБнун студенттерин академиялык жана каржы карыздары боюнча окуудан сыртка чыгаруу буйругун бул жерден көрө аласыздар – 18.03.2020

ДБбБнун студенттерин академиялык жана каржы карыздары боюнча окуудан сыртка чыгаруу билдирүүсүн бул жерден көрө аласыздар – 

ДБбБнун студенттеринин курстан курска которуу 2-чи буйругун бул жерден көрө аласыздар

ДБбБнун студенттеринин курстан курска которуу 1-чи буйругун бул жерден көрө аласыздар – 10.07.2019