Көпчүлүк учурда берилүүчү суроолор

1. ДБбБрун кайдан тапса болот?

ДБбБруКМКТАУнун 1-имаратында жайгашкан (Малдыбаев көчөсүнөнкирүү).

 Каб.№ 1/114 – деканат  – ДббБнун методистери

Каб.№ 1/114 – ДббБнун мүдүрүнүн оорунбасары;

Каб.№ 1/114 –ДббБнун мүдүрү;

Каб.№  1/114 – тьюторлук класс

2. Мен бул жерде окуган жөнүндө кантип жана кайдан тастыктаган күбөлүктө алууга болот?

1/114 кабинеттен– деканат  – ДббБнун методистеринен

3. Логин жана пароль деген эмне?

Логин – бул учурдагы модулдук текшерүүнү өтүү үчүн  сайтка кирүүдө пайдаланыла турган сөз (УМТ1 жана УМТ2). Логин – бул сайтка же кызматка кирүүү чүн зарыл болгон тамгалардын жана / же сандардын жыйындысы болуп саналат.

Пароль– бул сиздин каттоо эсебиңизди коргой турган жашыруун топтомдун белгиси.

4. Логин жана паролду кантип алам?

1/114 кабинетке – тьюторлук класска келесиз. Өзүнүз менен паспорттун көчүрмөсүн, дискке же флешкага жаздырылган 3*4 өлчөмүндөгү электрондук форматтагы сүрөт ала келесиз. Өзүнүздүн электрондук почтаныз болуусу керек (мисалы: asanov_a@mail.ru). Социалдык тармактар эсепке алынбайт (Одноклассники, Instagram, ВК, Facebook и ж.б.)

5. Логин менен паролду унутуп калсак эмне болот?

1/114 кабинетке – тьюторлук класска кайрылышыңыздар керек . Эгерде сиз паролду өзгөртүп же жоготуп алсаңыз,ал сиздер үчүн гана эмес, ошондой эле биз үчүн да кирүүгө мүмкүн эмес болот. Учурда парол жоголсо, сиз жаңы парол алыш үчүн ДБбБнун мүдүрүнө арыз менен кайрылышыңыз керек. Ошондуктан паролду унутпаныздар жана жоготпоңуздар.

6. ДБбБнун сайты ачылбаса жана логин/паролу жок болсо, эмне кылуу керек?

1/114 кабинетке – тьюторлук класска кайрылышыңыздар керек.

7. Окуу календары деген эмне?

Академиалык календарь – бул серептик сессия сабактарынын, учурдагы модулдук текшерүүнүн (УМТ1,УМТ2), жыйынтыктоочу сынак сессиясынын жана жыйынтыктоочу сынак сессияны кайрадан тапшыруунун жүгүртмөсү.

9. Зачеттук китепче жана студенттик билет бизге берилеби?

Ооба, берилет. Сиздер1/114 кабинетке(деканатка) ДббБнун методистерине паспорттун көчүрмөсүн алып келип жана студенттик китепченин,  студеннтик билеттин акысын төлөшүңүздөр керек. Методисттер өз убагында типогрфияга заказ берүү үчүн, студенттер мүмкүн болушунча тез арада деканатка кайрылышы керек.

10. Экзамендик сессия качан башталат?

Серептик сессия сайтта көрсөтүлгөн жүгүртмө «Академиялык календарь» менен башталат.

11. Эгерде мугалим сабака келбесе эмне кылыш керек?

ДббБнун мүдүрүнүн оорун басарына 1/114 кабинетке келип, ДббБнун мүдүрүнө арыз жазасыздар.

12. Окуу сессиясынын сабактар жүгүртмөсүн кененирээк кайдан билүүгө болот?

Окуу сессияга үч күн калганда сайтта көрө аласыздар.

13. Учурдагы модулдук текшерүү (УМТ) деген эмне?

“Модуль” – бул семестр аралыгында интернет менен тапшырылуучу тесттер

14. Учурдагы модулдук текшерүүнү (УМТ) качан тапшырыш керек?

Биринчи учурдагы модулдук жыйынтык 2019 жылдын 14-ноябрында башталат.

Экинчи учурдагы модулдук жыйынтык 2019 жылдын 09-декабрында башталат.

15. Модулдарды кантип тапшырсак болот?

Модулду тапшыруудан мурда, сабакка катталуунуз керек. Андан кийин интернет аркылуу сайттан тест тапшыра аласыз.  Инструкцияны бул жерден көрө аласыз.

16. Сабакка кантип тапшырсак болот?

Биздин сайттан өзүнүздун логин/паролунуз менен стунденттин кабинетине кирип, сабактарга каттала аласыз. Инструкцияны бул жерден көрө аласыз.

17. Модулдардын жыйынтыгынын баллдарын мен кантип биле алам?

Модулдардын баардык жыйынтыктары сайтта көрсөтүлөт. Сайтта студенттин окуу карточкасынан көрө аласыз. Инструкцияны бул жерден көрө аласыз

18. Мен модулдарды тапшыра албасам эмне болот? Бул үчүн мени окуудан чыгарылбаймынбы?

Вас за это не отчислят, но у вас будет 0 баллов за модуль. И вы не получите доступ к сдаче итогового контроля (экзаменационной сессии).

19. Мен модулду, экзаменди жогорку баага кайрадан тапшыраламбы?

Жок. Экзамен, модулдар кайрадан тапшырганга болбойт.

20. Эгерде мен модулду же экзаменди өз убактысында тапшырбай же канааттандырарлык эмес баа алсам кайрадан тапшырганга мүмкүнчүлүк болобу?

Ооба, жыйынтык сессия бүткөндөн кийин, кайра тапшыруу убактысы келгенде тапшыра ласыз.

22. Сессия качан башталат?

Серептик сессия 2019 жылдын 14 октябрында, сайтта көрсөтүлгөн жүгүртмө менен башталат.

23. Сынак деген эмне?

Окуу предмети боюнча билим денгээлин аныктоо

24. Сынакты кантип тапшырыш керек?

Жыйынтыктоочу сессияга КМКТАУне сөзсүз түрдө график жанан сабак жүгүртмөсү менен  келип,  окутуучунун өзүно экзамен тапшыруунуз керек.

Экзаменди кайра тапшыруу убагында мен тапшыра албай калсам эмне болот?

Эгер экзаменди тапшыра албай калсаныз, окуу жыл ичинде академиялык карызды тапшыруу графиги менен тапшырсаныз болот.

25. Мен жыйынтыктоочу сынакты оз убагы менен тапшырбасам эмне болот?

Если вы не сдали экзамен, то имеете возможность сдать их согласно графика ликвидации академических задолженностей (ЛАЗ) в течении учебного года .

26. Окутуучу зачеттук китепчеге бааны койсо, методистер болсо ушул сабак боюнча карызын бар десе мен кайта жыйынтыктоочу сынакты тапшырамбы?

ДБбБнун мүдүрүнүн орун басарына кайрылып,  ДБбБнун мүдүрүнө арыз жазасыз. Ар бир студент экзаменди тапшыргандан кийин мугалимдин AVNге баанын коюлушун ккызыктар болушу керек. Ведомостко коюлган баа гана экзаменди тапшырды деген жыйынтыкты берет.

27. Сынак сессиясына келбей койсо болобу?

Жыйынтык сессиясына сөзсүз келүүнүз керек. Болбосо сиз өтмөк баллды топтой албайсыз жана сиздин бааныз “канааттандыраарлык эмес” болот дагы, бул семестрдеги сессияны тапшырган эмес болосуз.

28. Мен жыйынтыктоочу сынак сессияга кечигип калсам эмне болот?

Жыйынтык сессиясы бүткөндөн кийин  сиз акысыз түрдө жыйынтык сессиясын тапшыра аласыз?

29. Сынак сессиясында жаныма эмне ала келишим керек?

Жыйынтык сессиясын тапшырууга келгенде өзүнөр менен силердин  аты-жонүңөрдү тастыктаган документ ала келишинер керек. Экзаменге зачеттук китепчени, дептер жана калем ала келиниздер.

30. Зачеттук китепчеге сөзсүз баа койдуруш керекпи?

Ооба. ар бир окуу жылы бүткөндө ДБбБнун методистерине кол койдуруп, мөөр бастыруунар керек.

31. Лекцияны алып окууга кантип мүмкүнчүлүк алабыз?

http://www.cdeksucta.kg сайтына кирип “Кир” деген ссылканы басып,  логин/паролунарды жазып, семестрди, дисциплинаны, жыйынтык формасын  тандап, окутуучунун аты-жонун басып, “Окуу-методикалык комплекс” басып, лекцияны тандап, өзүнөргө көчүрүп алышынар керек.

32. Окутуучунун лекциясын түшүнбөй калсак эмне кылабыз?

Окутуучунун эл.адреси аркылуу байланыш түзө аласыздар же университетке келип консультация ала аласыздар. Тармакта жана келип консультация алуу графигин кара.

33. Кантип жана кайдан сабактар боюнча тапшырма ала алам?

Модулду тапшырыш үчүн тапшырмаларды жана лекцияларды алуу үчүн нускаманы бул жерден көрө аласыздар

35. Мен окутуучулар менен кантип байланыша алам?

Окутуучулар менен тармакта жана келип консультация алуу графигине карап байланыша аласыздар.

36. Модулдук тесттер лекцияга дал келбесе кантип тест тапшырылат?

Лекцияда баардык учурда эле тесттин жооптору боло бербейт Ошондуктан өз алдынча иштешинер керек.

37. Окутуучу порталга лекцияларын жүктөбосо эмне кылыш керек?

ДБбБнун мүдүрүнүн орун басарына 1/114 кабинетине кайрылып, директордун наамына арыз жазасыздар.

38. Академиялык карыз деген эмне?

Учурдагы экзамендик сессиядан тапшырбай калган баардык сабактар.

39. Мен окуунун акысын оз убагында төлөбөсөм, окуудан чыгарыламбы?

Жыйынтык сессиясын тапшырууга уруксаат ала албайсыз.

40. Мен окуудан чыгарылгандан кийин документтерди алып кетейин десем, бухгалтерия кол коюп бербейт, окуунун акысын карызын толо деп. Документтерди кантип алып кете алам?

Окуунун төлөмун төлөп туруп алып кете аласыз.

41. Мен окуудан чыгарылганды кантип билсем болот?

Сайттын башкы баракчасында “Рапорттор/приказдар” ссылкасын карап же “Окуудан чыгаруу/ которуу” приказы чыккандан кийин кулактандыруу илинет.

42. 5 академиялык карызым болсо мен окуудан чыгарыламбы?

Жок. Бир окуу жылында 7 академиялык карызы бар студенттер гана окуудан чыгарылат.

43. Сабак боюнча менде канча академиялык карыз барын кайдан билем?

Студенттин окуу карточкасынан же электрондук зачеттук китепчеден көрө аласыздар.

44. Академиялык карыз болсо мен Мамлекеттик сынакка киргизилемби?

Жок, сиздин академиялык жана финансылык карызыныз болбошу керек.

45. Мен дарылануудамын Мен калыбыма келгенден кийин, окууну уланта бере аламбы?

Сиз (каб.№1/114) деканатка стационардык дарылануудамын деген аныктаманы, ДБбБнун мүдүрүнүн атына окуу жылы ичинде академиялык карызды жоюу тууралуу арыз жазышыныз керек.

46. Мен, Кыргызстандын чегинен тышкары болуп, окууну уланта аламбы?

Ооба, сиз билим берүү порталы аркылуу модулдук тесттерди тапшыра аласыз. Жыйынтык сессияга мүмкүн болушунча келүүгө аракет кылышыныз керек. Андай мүмкүнчүлүк болбосо, алдын ала ДБбБнун мүдүрүнүн атына Билим  берүү порталы аркылуу алыстан тапшырууга  арыз менен кайрылуунуз керек

47. ДБбБнун сайтында экзаменге даярдануу үчүн кошумча окуу материалдары барбы?

Сайтта электрондук китепкана бар.

50. Бир жылдык окуунун акысы канча турат?

Окуу акысы сиздин окууга тапшырууда түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн же бухгалтериядан сураныз.

51. Мен кышкы сессияда тапшырбаган сабактар үчүн акысын төлөшүм керекпи?

Ооба. ДБбБнун деканатына методисттерге келип, кредиттин баасын билуүнөр керек.

52. Практиканы милдеттүү түрдө отуш керекпи?!

Ооба. Эгер тапшырбасаныз, ал академиялык карыз болуп эсептелет.

53. Практиканы кантип отобуз?

Окуу, өндүрүш жана диплом астындагы практикалар окуу жылынын аягында график менен өткөрүлөт. КМКТАУнин тиешелүү кафедрасына келиниздер. Өзүнүздүн кесибиниз менен иштесениз, иштеген жерден келишим алып келүүнүз керек. Эгерде кайдан өтөөрдү билбесениз, кафедрага келиниз.

54. Сырттан окутуу формасына мен кайсы кунго чейин которула аламын?

25 августан 20 сентябрга чейин жана 10 январдан 1 февралга чейин.

55. Мен окубайм деген чечимге келсем, мени деканат окуудан сыртка чыгарабы, же арыз жазуу керекпи?

Эгер окугунуз келбесе, эртерээк деканатка өзүнүздүн каалонуз менен окуудан кетем деген арыз жазуунуз керек

            Арызды КМКТАУнун ректорунун атына жазасыз.  Анан ДБбБнун мүдүрүнүн же жардамчысына кол койдуруп, университеттин биринчи проректоруна кол койдурасыз. анан студенттик кадр бөлүмүнө алып барасыз. Бир жума аралыгында кадр бөлүмү окуудан чыгаруу приказын чыгарат.

Эгер арызды убагында жазбасаныз, деканат окуу жылынын аягында окуудан чыгаруу приказын чыгарат, Бул учурда сиз толук бир жылга окуу акысын төлөөгө туура келет.

56. Кайрадан окутуу деген эмне (Академиялык карызды жоюу)

Калдып калган академиялык карыздарды кайрадан тапшыруу үчүн аларга кредит төлөө керек. Кредитти окуу жылыдын жана  семестрдин башында, окуу жылдын аягында төлөө керек.

57. Академиялык карызды качан тапшыруу керек?

ДБбБнун деканатынан ( 1/114 ) жана сайттын башкы баракчасынан кулактандыруудан көрө аласыздар.