Академиалык карыздарды аныктоо

ДБбБнун урматуу студенттери көңүл бургула!               1-2-3-4- курстагы (бакалавр), 2-3-4-5 (колледжден кийин алынган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган бардык студенттер тез арада ДБбБ деканатына келип академиалык карыздарды, окуунун акысын тактап жана 2020 жылдын 15 сентябрына чейин толоп кетишиниздер керек Read more

Продление сроков сдачи академических задолженностей и академических разниц!

Уважаемые студенты ЦДО! 2,3,4,5 (бакалавриат), 2,3,4,5 (поступившие после техникума) курсов, а также студентов поступивших на второе высшее образование!  Студенты, оплатившие кредиты и написавшие заявления, но не успевшие сдать академические задолженности и академические разницы с 1 августа по 31 августа 2020 года, для Вас Read more