«КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ», «КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» жана «КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ» боюнча мамлекеттик эказамен тапшыруу

Уважаемые студенты 2-го курса  ЦДО! 24 июня 2022года  в 08:30 у Вас будет проводиться междисциплинарный Государственный экзамен по дисциплинам  «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана». Cдача Государственного экзамена будет проводиться очно в КГУСТА им.Н.Исанова , поэтому явка Read more

5-КУРСтун СТУДЕНТТЕРИНИН КВАЛИФИКАЦИЯГА ЧЕЙИНКИ ПРАКТИКАСЫ БОЮНЧА ОТЧЁТТОРДУ ТАПШЫРУУНУН ЫРАТТАМААСЫ!

Урматтуу 5-курстун студенттери! Сиздерде 2022-жылдын 30-май айындан квалификацияга чейинки практика боюнча отчетторду кабыл алуу башталат. Бул жерден квалификацияга чейинки практиканын ыраттамаасын көрө аласыздар, же тармактык жана бетме-бет консультациялардын графиги менен тиешелүү кафедрага кайрылсаңыздар болот.

Жазгы сынак сессиясы

2022-жылдын 16- майынан 28-маына чейин ДБбБнун деканаты сиздерге экзамендик сессия баштала тургандыгын билдирет. Кыргыз Республикасында болгон студенттер үчүн экзамендик сессия расписанияына ылайык КМКТАУда ofline режиминде өткөрүлөт, ал эми Кыргыз Республикасынан тышкары жургон студенттер үчүн экзамендик сессия тапшыруу үчүн on-line режиминде Read more