ЖАЙКЫ ПРАКТИКА

Урматтуу 1,2,3 жана 4-курстун студенттери! 19.09.2022 – 23.09.2022ге чейин окуу жана өндүрүштүк практика боюнча отчетторду кабыл алынат. Ушуга байланыштуу, сиз өндүрүштүк практикадан өтүү боюнча отчетторду бөлүмгө (кафедра) алып барышыңыз керек.