Учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ 1) 5- курс (10 семестр)

 ДБбБнун 5-курстун студенттери, көңүл бургула! ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет, 2023- жылдын 06 -февралдан 19-февралына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1) жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) 10 семестр тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет