Акыркы кулактандыруулар

Урматтуу ДБбБнун 1-4 КУРСУНУН СТУДЕНТТЕРИ!

Сиздер үчүн 08.02.2021 – 26.02.2021 онлайн окутуу сессиясы болот. Онлайн режиминдеги окутуу сессиясына катышуу үчүн расписания жана төмөнкү шилтеме аркылуу кирүү керек. Ошондой эле, мугалимдер менен Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланышсаңыздар болот. ДБбБнун деканаты сабакка катышуучулардын эсебин жүргүзөт.

Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын 01-февралынан  2021- жылдын 14-февралына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жазгы  семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет.  (Академиялык календарды бул жерден көрө аласыздар)

Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

Сиздер үчүн 25.01.2021 29.01.2021 онлайн окутуу сессиясы болот. Онлайн режиминдеги окутуу сессиясына катышуу үчүн расписания жана төмөнкү шилтеме аркылуу кирүү керек. Ошондой эле, мугалимдер менен Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланышсаңыздар болот. ДБбБнун деканаты сабакка катышуучулардын эсебин жүргүзөт.

Урматтуу ДБбБнун бүтүрүүчүлөрү!

Төмөндө көрсөтүлгөн студенттерден академиялык айырмачылыктарды аныктоо үчүн ДБбБна кайрылышыңыздарды суранабыз

ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ СЫНАК СЕССИЯСЫ

ДБбБунун урматтуу студенттери!

        Сиздерге  2021- жылдын 04 –январынан 10 -январына чейин   жыйынтыктоочу сынак сессиясы online режиминде узартылат.

Жыйынтыктоочу сессияны online режиминде тапшырыш үчүн сиздер  Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланыша аласыздар

КАЙРАДАН ЭКЗАМЕНДЕРДИ ТАПШЫРУУ

ДБбБунун урматтуу студенттери!

 Кайрадан online режиминде экзамендерди тапшыруу үчүн 2021- жылдын 11-январынан  31-январына чейин мүмкүнчүлүк берилет. Ошондуктан сиздер  1 модулду    11- январдан  17- январга чейин тапшыра аласыздар жана  2 модул менен жыйынтыктоочу экзаменди 18- январдан  31-январга тапшырсаңыздар болот.

Мугалимдер менен Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы байланышсаңыздар болот.

Кошумча сынак сессиясы

Урматту ДБбБнун студенттери!

Кошумча сынак сессияны тапшырыш үчүн сиздер Тармактардагы өз ара кызматташуунун жана кафедралардын күндүзгү консультацияларынын ырааттамасы менен байланыша аласыздар

Сынак сессиясынын жүгүртмөсү

Урматтуу студенттер, сынак сессиясынын жүгүртмөсүн компьютерден “Opera” браузеринен көрө аласыздар.