АНКЕТА

Урматтуу ДБбБнун студенттери, биз баарыңыздардан тезинен ушул шилтемедеги жеке маалыматтарды толтуруп берүүңүздөрдү өтүнөбүз

УЧУРДАГЫ МОДУЛДУК ТЕКШЕРҮҮ 1 УЗАРТУЛУУСУ!

ДБбБ I -IV курстун студенттери көңүл бургула! ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын  29 –марттан 04- апрелге чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшыруу мөөнөтү узартылат

УЧУРДАГЫ МОДУЛДУК ТЕКШЕРҮҮ 1!

ДБбБ I -IV курстун студенттери көңүл бургула!      ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын  15 –марттан 28- марта чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   жазгы семестрга (II жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет

ДИПЛОМ АЛДЫНДАГЫ ПРАКТИКА

5 курстун студенттери көңүл бургула! 2021 жылдын 12 апрелинен сиздерде диплом алдындагы практикасы башталат. Ошондуктан сиздер адистиги боюнча иштеген кызматыңыздардан диплом алдындагы практиканы өтөт деген катышын алып келишиңиздер керек. Эгерде адистик боюнча иштебесеңиздер 2021 жылдын 12 апрелине чейин (сиздин адистиги Read more

ЖАЙКЫ ПРАКТИКА ЖАНА КУРСТУК ДОЛБООРлорду (ИШтерди) ТАПШЫРУУ

ДБбБ урматуу 5-курстун студенттери! 2021-жылдын 1-февралинан 2021-жылдын 27-мартына чейин сиздерге жайкы практика  жана курстук долбоор (иш) боюнча карыздарын кайта тапшырууга мүмкүнчүлүгү ачылат

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ

АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ТАПШЫРУУ Урматтуу студенттер! ДБбБ 1, 2,3,4 курстагы (бакалавр), 2,3,4 (колледжден кийин тапшырган) жана экинчи жогорку окуу жайына тапшырган студенттер! 1 февралга чейин кредит төлөгөн жана академиялык карыздарына арыз жазган студенттерге 2021 жылдын 15февралдан  27 мартка Read more

1-4 КУРСТАРЫНЫН ОКУУ СЕССИЯСЫНЫН РАСПИСАНИЯСЫ

Расписание 1 курс бакалавр Расписание 2 курс бакалавр Расписание 2 курс после техникума Расписание 3 курс бакалавр Расписание 3 курс после техникума Расписание 4 курс бакалавр Расписание 4 курс после техникума