5-КУРСТАР УЧУН АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК

Уважаемые студенты 5-го курса ЦДО! 25 ноября и 01 декабря 2021года у Вас будет проводиться Государственный экзамен по Истории Отечества. Сдача Государственного экзамена будет проводиться в традиционной форме – очно, в стенах университета. Ставим Вас в известность, что пересдача Государственного экзамена Read more

УЧУРДАГЫ МОДУЛДУК ТЕКШЕРҮҮ 1 УЗАРТУЛУУСУ!

ДБбБ I -IV курстун студенттери көңүл бургула! ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын  14 –ноябрынан 21- ноябрына чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   кузгу семестрга (I жарым жылдыкка) тест тапшыруу мөөнөтү узартылат

УЧУРДАГЫ МОДУЛДУК ТЕКШЕРҮҮ 1!

ДБбБ I -IV курстун студенттери көңүл бургула! ДБбБнун деканаты сиздерге билдирет,  2021- жылдын  01 –ноябрынан  14- ноябрына  чейин сиздерге учурдагы модулдук текшерүү 1 (УМТ1)   кузгу семестрга (I жарым жылдыкка) тест тапшырганга мүмкүчүлүк берилет

5-КУРСТАР УЧУН АТА-МЕКЕН ТАРЫХЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК СЫНАК

Уважаемые студенты 5-го курса ЦДО! В Ноябре месяце у Вас будет проводиться Государственный экзамен по Истории Отечества. Сдача Государственного экзамена будет проводиться в традиционной форме – очно, в стенах университета. Ставим Вас в известность, что пересдача Государственного экзамена по Истории Отечества Read more

«КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ», «КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ» жана «КЫРГЫЗСТАН ГЕОГРАФИЯСЫ» боюнча мамлекеттик эказамен тапшыруу

Уважаемые студенты 3 и 4-го курсов  ЦДО! 5 и 6 ноября 2021года (4-й курс) и 17 и 18 ноября (3-й курс)   у Вас будет проводиться междисциплинарный Государственный экзамен по дисциплинам  «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана». Cдача Read more

Сабактарга катталуу

ДБбБ урматуу студенттери! Сиздер азыр күзгү семестрдын сабактарын катоодон өткөрсөңүздөр болот. Сабактарды кантип катоодон өткөрүүңү бул жерден коро аласыздар Студенттер үчүн  нускамалар

1-5 КУРСТАРЫНЫН ОКУУ СЕССИЯСЫНЫН РАСПИСАНИЯСЫ

Расписание 1 курс бакалавр Расписание 2 курс бакалавр Расписание 2 курс после техникума Расписание 3 курс бакалавр Расписание 3 курс после техникума Расписание 4 курс бакалавр Расписание 4 курс после техникума Расписание 5 курс бакалавр Расписание 5 курс после техникума

Жайкы практикаларды тапшыруу

 Урматтуу 2-3-4-5-курстун студенттери! 2021жылдын 04октябрынан баштап жайкы практикалар боюнча отчеттор кабыл алынууда. Отчетторду тапшыруу үчүн, тармакта өз ара аракеттенүү графигине ылайык тиешелүү кафердраларга кайрылсанар болот.

Собрание для студентов ЦДО!

               Уважаемые студенты!        поступившие на заочное обучение (после школы, техникума, на второе высшее образование) 27-го сентября 2021 года в 12:30 часов для Вас будет проводиться общее собрание студентов в режиме offline Read more