10. Экзамендик сессия качан башталат?

Серептик сессия сайтта көрсөтүлгөн жүгүртмө «Академиялык календарь» менен башталат.