11. Эгерде мугалим сабака келбесе эмне кылыш керек?

ДббБнун мүдүрүнүн оорун басарына 1/114 кабинетке келип, ДббБнун мүдүрүнө арыз жазасыздар.