2. Мен бул жерде окуган жөнүндө кантип жана кайдан тастыктаган күбөлүктө алууга болот?

1/114 кабинеттен– деканат  – ДббБнун методистеринен