20. Эгерде мен модулду же экзаменди өз убактысында тапшырбай же канааттандырарлык эмес баа алсам кайрадан тапшырганга мүмкүнчүлүк болобу?

Ооба, жыйынтык сессия бүткөндөн кийин, кайра тапшыруу убактысы келгенде тапшыра ласыз.