22. Сессия качан башталат?

Серептик сессия 2019 жылдын 14 октябрында, сайтта көрсөтүлгөн жүгүртмө менен башталат.