27. Сынак сессиясына келбей койсо болобу?

Жыйынтык сессиясына сөзсүз келүүнүз керек. Болбосо сиз өтмөк баллды топтой албайсыз жана сиздин бааныз “канааттандыраарлык эмес” болот дагы, бул семестрдеги сессияны тапшырган эмес болосуз.