29. Сынак сессиясында жаныма эмне ала келишим керек?

Жыйынтык сессиясын тапшырууга келгенде өзүнөр менен силердин  аты-жонүңөрдү тастыктаган документ ала келишинер керек. Экзаменге зачеттук китепчени, дептер жана калем ала келиниздер.