32. Окутуучунун лекциясын түшүнбөй калсак эмне кылабыз?

Окутуучунун эл.адреси аркылуу байланыш түзө аласыздар же университетке келип консультация ала аласыздар. Тармакта жана келип консультация алуу графигин кара.