36. Модулдук тесттер лекцияга дал келбесе кантип тест тапшырылат?

Лекцияда баардык учурда эле тесттин жооптору боло бербейт Ошондуктан өз алдынча иштешинер керек.