38. Академиялык карыз деген эмне?

Учурдагы экзамендик сессиядан тапшырбай калган баардык сабактар.