40. Мен окуудан чыгарылгандан кийин документтерди алып кетейин десем, бухгалтерия кол коюп бербейт, окуунун акысын карызын толо деп. Документтерди кантип алып кете алам?

Окуунун төлөмун төлөп туруп алып кете аласыз.