42. 5 академиялык карызым болсо мен окуудан чыгарыламбы?

Жок. Бир окуу жылында 7 академиялык карызы бар студенттер гана окуудан чыгарылат.