43. Сабак боюнча менде канча академиялык карыз барын кайдан билем?

Студенттин окуу карточкасынан же электрондук зачеттук китепчеден көрө аласыздар.