44. Академиялык карыз болсо мен Мамлекеттик сынакка киргизилемби?

Жок, сиздин академиялык жана финансылык карызыныз болбошу керек.