50. Бир жылдык окуунун акысы канча турат?

Окуу акысы сиздин окууга тапшырууда түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн же бухгалтериядан сураныз.