54. Сырттан окутуу формасына мен кайсы кунго чейин которула аламын?

25 августан 20 сентябрга чейин жана 10 январдан 1 февралга чейин.