55. Мен окубайм деген чечимге келсем, мени деканат окуудан сыртка чыгарабы, же арыз жазуу керекпи?

Эгер окугунуз келбесе, эртерээк деканатка өзүнүздүн каалонуз менен окуудан кетем деген арыз жазуунуз керек

            Арызды КМКТАУнун ректорунун атына жазасыз.  Анан ДБбБнун мүдүрүнүн же жардамчысына кол койдуруп, университеттин биринчи проректоруна кол койдурасыз. анан студенттик кадр бөлүмүнө алып барасыз. Бир жума аралыгында кадр бөлүмү окуудан чыгаруу приказын чыгарат.

Эгер арызды убагында жазбасаныз, деканат окуу жылынын аягында окуудан чыгаруу приказын чыгарат, Бул учурда сиз толук бир жылга окуу акысын төлөөгө туура келет.