57. Академиялык карызды качан тапшыруу керек?

ДБбБнун деканатынан ( 1/114 ) жана сайттын башкы баракчасынан кулактандыруудан көрө аласыздар.